Aktuellt

Enskilda samtal 

Foto: Ingmar Skogar

Enskilda samtal för dig som vill utvecklas

När livet inte går ihop och frågorna hopar sig, kan vi erbjuda enskilda samtal för att hitta vägen framåt. Det kan gälla i privatlivet eller arbetslivet. Som ett komplement till samtalet kan du också få prova på kreativa uttryckssätt.Ledarskap

Foto: Ingmar Skogar

Ledarskapskurs med kreativa metoder för dig som vill utvecklas  i ditt ledarskap 

Vi erbjuder dig en upptäcktsresa där du får en ökad förståelse för dig själv och andra. Förstå samspelet mellan människor på  ett djupare sätt.

Anta utmaningen så fördjupas ditt ledarskap och dina medarbetare kommer att se dig med nya ögon. Kommunikation genom kreativa former erbjuder en möjlighet att på olika sätt svara upp mot dagens utmaningar.

Vi erbjuder två grundläggande fokusområden:

Personlig utveckling
Konkreta arbetsredskap

  • Självkännedom och professionalitet
  • Personlig utveckling
  • Kreativ-dynamisk ledarroll
  • Självförtroende och självinsikt  
  • Kreativitet och kvalitet i vardagen
  • Reflektion som ett arbetsverktyg 
  • Sätta ledarrollen i ett sammanhang

I samarbete med Apelmointermodal